Mentorat în Universitatea AlternativăMentoratul în modelul CROS înseamnă o relaţie de învăţare activă, reciprocă, crearea unui mediu al provocărilor şi al ieşirii din zona de confort spre dobândirea unui nou nivel pe propria scară a învăţării. Este forma de învăţare ce priveşte dincolo de dobândirea de noţiuni teoretice – este despre moduri de gândire, perspective de a privi lucrurile şi de a lua din bunele practici ale mentorului.

Aici, îl privim ca forma dedicată celor care deja au dobândit experienţe practice, au luat parte la diferite forme de învăţare din modelul alternativ şi vor o formă ce le completează felul în care fac lucrurile, sau, au o pornire clară de a lucra la un proiect pentru care au nevoie de această formă structurată de ghidare şi implementare.

Provocarea cu care am început să fundamentăm programul a fost la nivelul diversităţii pe care aveam să o gestionăm – dezvoltăm deja 3 comunităţi de practici, fiecare la rândul său având o arie de curprindere suficient de mare, mai ales prin natura studenţilor pe care îi ajutăm să se dezvolte. Fiecare din aceştia e diferit prin ceea ce îl pasionează, prin visul pe care şi-l transpune în realitate, prin competenţele de care are grijă şi care îl interesează.

Am găsit forma personalizată de a răspunde nevoilor acestora – platforma de mentori a prins o diversitate de tipuri de profesionişti de la aria de specializare la abordare profesională, mediu şi context în care s-au format şi îşi dezvoltă activitatea, până la competenţe şi fel de a fi.

Punctul comun îl reprezintă interesul pentru a forma o generaţie puternică de specialişti reali, o comunitate de oameni puşi pe învăţare şi pe a face lucrurile cu pasiune şi dorinţă de reuşită. Cei care intră în program ca mentori sunt oameni pasionaţi de domeniul în care activează în acel moment, majoritatea au fost apropiaţi de comunităţile de practici CROS şi au înţeles modelul, alţii ajung să îl cunoască prin diferite alte experienţe de învăţare la care iau parte – Cursuri 2.0, Learning Day, Invitatul Săptămânii, iar alţii reuşesc să ne descopere prin dorinţa lor voluntară de a aduce valoare în societate prin implicare.

La începutul relaţiilor de mentorat am întâmpinat intenţii din cele mai oneste cu privire la învăţarea pe care mentee şi-o asumau, o diversitate de obiective,  tipuri de abordări şi forme de a face lucrurile: prin întrebări punctuale, consiliere în carieră, lucrat  pe studii de caz, aplicare practică pe proiecte cu mentorul, aplicare în proiectele pe care le coordonează sau la care lucrează (din exemple pe care le-am întâmpinat: programe de Learning&Development, programe de dezvoltare a membrilor, programe de mentorat, dezvoltare business propriu, strategii online, fotografie, conectare mediu ONG cu mediul business, dezvoltare lucrare de licenţă pe employer branding şi comunicare organizaţională, procese decizionale în corporaţie, maparea proceselor şi implementarea Six Sigma).

Direcţiile programului pe mai departe se îndreaptă spre a menţine şi creşte ca diversitate învăţarea la nivelul celor doi – mentor şi mentee deopotrivă – şi de a-i ajuta să genereze rezultate cu adevărat valoroase.

Dezvoltăm programul astfel încât să generăm soluţii pentru diferitele nevoi pe care le regăsim – de la proaspăt student aflat în explorare, dornic să înveţe şi să aibă parte de o experienţă valoroasă într-o organizaţie studenţească, la tânăr aflat deja pe un drum destul de clar în găsirea elementului profesional şi atingerea unui alt nivel în ceea ce priveşte structurarea modului de gândire, dezvoltarea perspectivelor asupra domeniului de interes şi aprofundarea reală în domeniu.

Programul e o provocare în continuare pentru noi –  îmbogăţim continuu experienţa de învăţare prin metode, tehnici şi instrumente, iar rezultatele reuşesc încă să ne surprindă.

Mentoratul sădeşte cu adevărat cultura perfecţionării în parcursul profesional, chiar dacă prin fiecare întâlnire realizezi cât de departe eşti de a fi acel om în măiestria domeniului – dar asta e şi frumuseţea în a-ţi urma pasiunea!

 

Leave a Reply